Поиск по репозиторию:

+ -

Год публикации: Все года 2018 2019 2020

Название Дата публикации Коллектив авторов Журнал DOI Индекс цитирования Ссылка на источник
Broadband THz pulsed spectroscopy with impedance-matched antennas 13.08.2018
 • Lavrukhin D.
 • Yachmenev A.
 • Pavlov A.
 • Khabibullin R.
 • Goncharov Y.
 • Spektor I.
 • Komandin G.
 • Yurchenko S.
 • Zaytsev K.
 • Ponomarev D.
 • Proceedings - International Conference Laser Optics 2018, ICLO 2018 0 Ссылка

   Читать тезис

  In vitro terahertz spectroscopy of malignant brain gliomas embedded in gelatin slab 13.08.2018
 • Chernomyrdin N.
 • Malakhov K.
 • Beshplav S.
 • Gavdush A.
 • Komandin G.
 • Spector I.
 • Karasik V.
 • Yurchenko S.
 • Dolganova I.
 • Goryaynov S.
 • Reshetov I.
 • Potapov A.
 • Tuchin V.
 • Zaytsev K.
 • Proceedings - International Conference Laser Optics 2018, ICLO 2018 0 Ссылка

   Читать тезис

  In vitro terahertz dielectric spectroscopy of human brain tumors 13.08.2018
 • Zaytsev K.
 • Chernomyrdin N.
 • Malakhov K.
 • Beshplav S.
 • Goryaynov S.
 • Kurlov V.
 • Reshetov I.
 • Potapov A.
 • Tuchin V.
 • Proceedings - International Conference Laser Optics 2018, ICLO 2018 0 Ссылка

   Читать тезис

  Terahertz emission from InGaAs with increased indium content 01.01.2018
 • Yachmenev A.
 • Khabibullin R.
 • Ilyakov I.
 • Glinskiy I.
 • Kucheryavenko A.
 • Shishkin B.
 • Akhmedzhanov R.
 • Zaytsev K.
 • Ponomarev D.
 • Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering 0 Ссылка

   Читать тезис

  In vitro terahertz spectroscopy of gelatin-embedded human brain tumors: A pilot study 01.01.2018
 • Chernomyrdin N.
 • Gavdush A.
 • Beshplav S.
 • Malakhov K.
 • Kucheryavenko A.
 • Katyba G.
 • Dolganova I.
 • Goryaynov S.
 • Karasik V.
 • Spektor I.
 • Kurlov V.
 • Yurchenko S.
 • Komandin G.
 • Potapov A.
 • Tuchin V.
 • Zaytsev K.
 • Progress in Biomedical Optics and Imaging - Proceedings of SPIE 12 Ссылка

   Читать тезис