Репозиторий Университета

Поиск по репозиторию:

+ -

Год публикации: Все года 2018 2019 2020

Название Дата публикации Коллектив авторов Журнал DOI Индекс цитирования Ссылка на источник
Changes in Autofluorescence Level of Live and Dead Cells for Mouse Cell Lines 01.12.2020
 • Kozlova A.A.
 • Verkhovskii R.A.
 • Ermakov A.V.
 • Bratashov D.N.
 • Journal of Fluorescence 10.1007/s10895-020-02611-1 0 Ссылка

   Читать тезис

  New 20-hydroxycholesterol-like compounds with fluorescent NBD or alkyne labels: Synthesis, in silico interactions with proteins and uptake by yeast cells 01.03.2020
 • Faletrov Y.
 • Efimova V.
 • Horetski M.
 • Tugaeva K.
 • Frolova N.
 • Lin Q.
 • Isaeva L.
 • Rubtsov M.
 • Sluchanko N.
 • Novikova L.
 • Shkumatov V.
 • Chemistry and Physics of Lipids 10.1016/j.chemphyslip.2019.104850 0 Ссылка

   Читать тезис

  New 20-hydroxycholesterol-like compounds with fluorescent NBD or alkyne labels: Synthesis, in silico interactions with proteins and uptake by yeast cells 01.03.2020
 • Faletrov Y.
 • Efimova V.
 • Horetski M.
 • Tugaeva K.
 • Frolova N.
 • Lin Q.
 • Isaeva L.
 • Rubtsov M.
 • Sluchanko N.
 • Novikova L.
 • Shkumatov V.
 • Chemistry and Physics of Lipids 10.1016/j.chemphyslip.2019.104850 0 Ссылка

   Читать тезис

  New 20-hydroxycholesterol-like compounds with fluorescent NBD or alkyne labels: Synthesis, in silico interactions with proteins and uptake by yeast cells 01.03.2020
 • Faletrov Y.
 • Efimova V.
 • Horetski M.
 • Tugaeva K.
 • Frolova N.
 • Lin Q.
 • Isaeva L.
 • Rubtsov M.
 • Sluchanko N.
 • Novikova L.
 • Shkumatov V.
 • Chemistry and Physics of Lipids 10.1016/j.chemphyslip.2019.104850 0 Ссылка

   Читать тезис

  New 20-hydroxycholesterol-like compounds with fluorescent NBD or alkyne labels: Synthesis, in silico interactions with proteins and uptake by yeast cells 01.03.2020
 • Faletrov Y.
 • Efimova V.
 • Horetski M.
 • Tugaeva K.
 • Frolova N.
 • Lin Q.
 • Isaeva L.
 • Rubtsov M.
 • Sluchanko N.
 • Novikova L.
 • Shkumatov V.
 • Chemistry and Physics of Lipids 10.1016/j.chemphyslip.2019.104850 0 Ссылка

   Читать тезис

  New 20-hydroxycholesterol-like compounds with fluorescent NBD or alkyne labels: Synthesis, in silico interactions with proteins and uptake by yeast cells 01.03.2020
 • Faletrov Y.
 • Efimova V.
 • Horetski M.
 • Tugaeva K.
 • Frolova N.
 • Lin Q.
 • Isaeva L.
 • Rubtsov M.
 • Sluchanko N.
 • Novikova L.
 • Shkumatov V.
 • Chemistry and Physics of Lipids 10.1016/j.chemphyslip.2019.104850 0 Ссылка

   Читать тезис

  New 20-hydroxycholesterol-like compounds with fluorescent NBD or alkyne labels: Synthesis, in silico interactions with proteins and uptake by yeast cells 01.03.2020
 • Faletrov Y.
 • Efimova V.
 • Horetski M.
 • Tugaeva K.
 • Frolova N.
 • Lin Q.
 • Isaeva L.
 • Rubtsov M.
 • Sluchanko N.
 • Novikova L.
 • Shkumatov V.
 • Chemistry and Physics of Lipids 10.1016/j.chemphyslip.2019.104850 0 Ссылка

   Читать тезис

  New 20-hydroxycholesterol-like compounds with fluorescent NBD or alkyne labels: Synthesis, in silico interactions with proteins and uptake by yeast cells 01.03.2020
 • Faletrov Y.
 • Efimova V.
 • Horetski M.
 • Tugaeva K.
 • Frolova N.
 • Lin Q.
 • Isaeva L.
 • Rubtsov M.
 • Sluchanko N.
 • Novikova L.
 • Shkumatov V.
 • Chemistry and Physics of Lipids 10.1016/j.chemphyslip.2019.104850 0 Ссылка

   Читать тезис

  Cationic penetrating antioxidants switch off Mn cluster of photosystem II in situ 01.11.2019
 • Ptushenko V.
 • Solovchenko A.
 • Bychkov A.
 • Chivkunova O.
 • Golovin A.
 • Gorelova O.
 • Ismagulova T.
 • Kulik L.
 • Lobakova E.
 • Lukyanov A.
 • Samoilova R.
 • Scherbakov P.
 • Selyakh I.
 • Semenova L.
 • Vasilieva S.
 • Baulina O.
 • Skulachev M.
 • Kirpichnikov M.
 • Photosynthesis Research 10.1007/s11120-019-00657-2 0 Ссылка

   Читать тезис

  Fluorescence Diagnosis in Neurooncology: Retrospective Analysis of 653 Cases 06.09.2019
 • Goryaynov S.
 • Okhlopkov V.
 • Golbin D.
 • Chernyshov K.
 • Svistov D.
 • Martynov B.
 • Kim A.
 • Byvaltsev V.
 • Pavlova G.
 • Batalov A.
 • Konovalov N.
 • Zelenkov P.
 • Loschenov V.
 • Potapov A.
 • Frontiers in Oncology 10.3389/fonc.2019.00830 0 Ссылка

   Читать тезис

  A novel low-cost approach for the semi-quantitative analysis of carbohydrate-deficient transferrin (CDT) based on fluorescence resonance energy transfer (FRET) 01.08.2019
 • Musile G.
 • De Palo E.
 • Savchuk S.
 • Shestakova K.
 • Bortolotti F.
 • Tagliaro F.
 • Clinica Chimica Acta 10.1016/j.cca.2019.06.003 0 Ссылка

   Читать тезис

  Imaging of oxygen and hypoxia in cell and tissue samples 01.08.2018
 • Papkovsky D.
 • Dmitriev R.
 • Cellular and Molecular Life Sciences 8 Ссылка

   Читать тезис

  Interventional treatment methods, fluorescent diagnostic and photodynamic therapy of nonresectable cholangiocarcinoma complicated by jaundice 01.01.2018
 • Shiryaev A.
 • Musaev G.
 • Levkin V.
 • Reshetov I.
 • Loshenov M.
 • Borodkin A.
 • Volkov V.
 • Linkov K.
 • Makarov V.
 • Jemerikin G.
 • Schekoturov I.
 • Ruban M.
 • Loshenov V.
 • Russian Electronic Journal of Radiology 0 Ссылка

   Читать тезис

  Multispectral imaging technique for skin grafts' functional state assessment 01.01.2018
 • Makarov V.
 • Pominova D.
 • Ryabova A.
 • Saveleva T.
 • Ignateva I.
 • Reshetov I.
 • Loschenov V.
 • Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering 0 Ссылка

   Читать тезис

  Laser video fluorescence diagnosis of stomach diseases 01.01.2018
 • Loshchenov M.
 • Levkin V.
 • Chernousov A.
 • Kalyagina N.
 • Kharnas S.
 • Zavodnov V.
 • Linkov G.
 • Musayev G.
 • Egorov A.
 • Karpova R.
 • Rybin V.
 • Khorobrykh T.
 • Sovremennye Tehnologii v Medicine 0 Ссылка

   Читать тезис

  Comparative experimental study of 5-ALA and 5-ALA Hexyl ester specific activity 01.01.2018
 • Yakubovskaya R.
 • Pankratov A.
 • Filonenko E.
 • Lukyanets E.
 • Ivanova-Radkevich V.
 • Trushin A.
 • Kaprin A.
 • Biomedical Photonics 0 Ссылка

   Читать тезис

  Photodynamic therapy of mouse tumor model using chlorin e6- polyvinyl alcohol complex 01.01.2018
 • Gavrina A.
 • Shirmanova M.
 • Aksenova N.
 • Yuzhakova D.
 • Snopova L.
 • Solovieva A.
 • Тimashev P.
 • Dudenkova V.
 • Zagaynova E.
 • Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology 3 Ссылка

   Читать тезис