Репозиторий Университета

Репозиторий Университета

Поиск по репозиторию:

+ -

Год публикации: Все года 2018 2019 2020

Название Дата публикации Коллектив авторов Журнал DOI Индекс цитирования Ссылка на источник
Predictors of chronic thromboembolic pulmonary hypertension 01.01.2018
 • Kuznetsov M.
 • Reshetov I.
 • Orlov B.
 • Khotinsky A.
 • Atayan A.
 • Shchedrinа M.
 • Kardiologiya 0 Ссылка

   Читать тезис

  Algorithm of echocardiography in pregnant women 01.01.2018
 • Gorokhova S.
 • Morozova T.
 • Arakelyants A.
 • Barabanova E.
 • Dyakonova E.
 • Russian Journal of Cardiology 0 Ссылка

   Читать тезис

  Median nerve decompression in carpal tunnel syndrome: Short- and long-term results 01.01.2018
 • Gilveg A.
 • Parfenov V.
 • Evzikov G.
 • Nevrologiya, Neiropsikhiatriya, Psikhosomatika 0 Ссылка

   Читать тезис

  Early predictors of the response to adalimumab therapy in patients with juvenile idiopathic arthritis without systemic manifestations: A prospective cohort study 01.01.2018
 • Alexeeva E.
 • Dvoryakovskaya T.
 • Isaeva K.
 • Sleptsova T.
 • Denisova R.
 • Soloshenko M.
 • Lomakina O.
 • Fetisova A.
 • Rudnickaya M.
 • Vankova D.
 • Dyakonov Y.
 • Alshevskaya A.
 • Moskalev A.
 • Mamutova A.
 • Voprosy Sovremennoi Pediatrii - Current Pediatrics 0 Ссылка

   Читать тезис

  Predictors of poor outcomes in acute exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease 01.01.2018
 • Soe A.
 • Avdeev S.
 • Nuralieva G.
 • Gaynitdinova V.
 • Chuchalin A.
 • Pulmonologiya 0 Ссылка

   Читать тезис

  Prognostic factors for the response to tocilizumab therapy in patients with juvenile idiopathic arthritis without systemic manifestations: A cohort study 01.01.2018
 • Alexeeva E.
 • Dvoryakovskaya T.
 • Isaeva K.
 • Sleptsova T.
 • Denisova R.
 • Soloshenko M.
 • Lomakina O.
 • Fetisova A.
 • Rudnickaya M.
 • Vankova D.
 • Alshevskaya A.
 • Moskalev A.
 • Mamutova A.
 • Voprosy Sovremennoi Pediatrii - Current Pediatrics 1 Ссылка

   Читать тезис

  Influence of pulmonary hypertension on clinical course and prognosis of patients with chronic obstructive pulmonary disease 01.01.2018
 • Avdeev S.
 • Gajnitdinova V.
 • Tsareva N.
 • Merzhoeva Z.
 • Russian Journal of Cardiology 0 Ссылка

   Читать тезис

  Factors influencing the efficiency of therapy in patients with rheumatoid arthritis: The role of comorbid mental and somatic diseases 01.01.2018
 • Abramkin A.
 • Lisitsyna T.
 • Veltishchev D.
 • Seravina O.
 • Kovalevskaya O.
 • Glukhova S.
 • Nasonov E.
 • Nauchno-Prakticheskaya Revmatologiya 1 Ссылка

   Читать тезис