Eng

Поиск по репозиторию:

+ -

Год публикации: Все года 2018 2019 2020

Название Дата публикации Коллектив авторов Журнал DOI Индекс цитирования Ссылка на источник
Tailoring the collagen film structural properties via direct laser crosslinking of star-shaped polylactide for robust scaffold formation 01.02.2020
 • Bardakova K.
 • Grebenik E.
 • Minaev N.
 • Churbanov S.
 • Moldagazyeva Z.
 • Krupinov G.
 • Kostjuk S.
 • Timashev P.
 • Materials Science and Engineering C 10.1016/j.msec.2019.110300 1 Ссылка

   Читать тезис

  Polyisobutylene-based thermoplastic elastomers for manufacturing polymeric heart valve leaflets: In vitro and in vivo results 01.11.2019
 • Ovcharenko E.
 • Rezvova M.
 • Nikishau P.
 • Kostjuk S.
 • Glushkova T.
 • Antonova L.
 • Trebushat D.
 • Akentieva T.
 • Shishkova D.
 • Krivikina E.
 • Klyshnikov K.
 • Kudryavtseva Y.
 • Barbarash L.
 • Applied Sciences (Switzerland) 10.3390/app9224773 0 Ссылка

   Читать тезис

  UV-laser formation of 3D structures based on thermally stable heterochain polymers 15.07.2018
 • Dudova D.
 • Bardakova K.
 • Kholkhoev B.
 • Ochirov B.
 • Gorenskaia E.
 • Farion I.
 • Burdukovskii V.
 • Timashev P.
 • Minaev N.
 • Kupriyanova O.
 • Journal of Applied Polymer Science 1 Ссылка

   Читать тезис

  Extracellular Matrix Determines Biomechanical Properties of Chondrospheres during Their Maturation In Vitro 01.01.2018
 • Omelyanenko N.
 • Karalkin P.
 • Bulanova E.
 • Koudan E.
 • Parfenov V.
 • Rodionov S.
 • Knyazeva A.
 • Kasyanov V.
 • Babichenko I.
 • Chkadua T.
 • Khesuani Y.
 • Gryadunova A.
 • Mironov V.
 • Cartilage 1 Ссылка

   Читать тезис

  Highly effective 525 nm femtosecond laser crosslinking of collagen and strengthening of a human donor cornea 01.01.2018
 • Shavkuta B.
 • Gerasimov M.
 • Minaev N.
 • Kuznetsova D.
 • Dudenkova V.
 • Mushkova I.
 • Malyugin B.
 • Kotova S.
 • Timashev P.
 • Kostenev S.
 • Chichkov B.
 • Bagratashvili V.
 • Laser Physics Letters 4 Ссылка

   Читать тезис