Репозиторий Университета

Поиск по репозиторию:

+ -

Год публикации: Все года 2018 2019 2020

Название Дата публикации Коллектив авторов Журнал DOI Индекс цитирования Ссылка на источник
Fluorescence Diagnosis in Neurooncology: Retrospective Analysis of 653 Cases 06.09.2019
 • Goryaynov S.
 • Okhlopkov V.
 • Golbin D.
 • Chernyshov K.
 • Svistov D.
 • Martynov B.
 • Kim A.
 • Byvaltsev V.
 • Pavlova G.
 • Batalov A.
 • Konovalov N.
 • Zelenkov P.
 • Loschenov V.
 • Potapov A.
 • Frontiers in Oncology 10.3389/fonc.2019.00830 0 Ссылка

   Читать тезис

  Laser video fluorescence diagnosis of stomach diseases 01.01.2018
 • Loshchenov M.
 • Levkin V.
 • Chernousov A.
 • Kalyagina N.
 • Kharnas S.
 • Zavodnov V.
 • Linkov G.
 • Musayev G.
 • Egorov A.
 • Karpova R.
 • Rybin V.
 • Khorobrykh T.
 • Sovremennye Tehnologii v Medicine 0 Ссылка

   Читать тезис

  Comparative experimental study of 5-ALA and 5-ALA Hexyl ester specific activity 01.01.2018
 • Yakubovskaya R.
 • Pankratov A.
 • Filonenko E.
 • Lukyanets E.
 • Ivanova-Radkevich V.
 • Trushin A.
 • Kaprin A.
 • Biomedical Photonics 0 Ссылка

   Читать тезис