Изменения в правила приема 2013-2014 от 02.09.13

про COVID-19