Расписание Школы мастерства

Расписание занятий в Школе мастерства
https://sechenov.ru/upload/iblock/7dc/raspisanie-shkoly-masterstva-na-sayt.pdf
про COVID-19